WhatsApp Image 2018-05-03 at 17.56.21 (2)

                    Pentru noi TU ești important !

Liceul Teoretic "Tudor Vianu" Giurgiu, înființat în 1964, asigură prin educație și instruire formarea de absolvenți capabili în vederea integrării europene pe piața muncii, adaptabili la schimbările societății.

De ce să aleg Liceul Teoretic "Tudor Vianu" Giurgiu și nu un alt liceu?

Aici se derulează diverse proiecte educative, multiculturale, de voluntariat, turistice, artistice, sportive, de orientare școlară și profesională


Parteneriat eficient școală - familie

   

Suntem deschiși la nou, către metode moderne de învățare


Săptămâna Școala Altfel vine cu idei noi  

Participare și performanță la concursuri și olimpiade școlare


Avem o ofertă atractivă de CDȘ-uri 

BAZĂ MATERIALĂ

* 18 săli de clasă

* 2 laboratoare de informatică

* 2 laboratoare de fizică

* 1 laborator chimie

* 1 laborator biologie

* 1 cabinet limba engleză

* 1 cabinet ”Sala Eminescu”

* 1 cabinet de matematică

* 1 cabinet istorie

* 1 cabinet istorie locală

* 1 cabinet geografie

* 1 cabinet multimedia

* 1 cabinet de asistență psihopedagogică

* 1 sală pentru proiectul ROSE (pregătire suplimentara BAC)

* 1 cabinet medical

* 1 amfiteatru

* 1 sală de sport

* 1 bibliotecă - CDI

RESURSE UMANE

Corp didactic exceptional

Școala noastră are cadre didactice calificate care asigură formarea și dezvoltarea personalității elevilor în acord cu laturile educației, dobândirea unor solide cunoștințe de cultură generală și de specialitate, valorizarea experienței personale, dezvoltarea competențelor funcționale esențiale pentru reușita socială (comunicare, gândire critică), formarea conștiinței și conduitei morale. Menționam interesul crescut al cadrelor didactice pentru propria formare și dezvoltare profesională, pentru participarea la programe naționale și europene; un corp didactic care, printr-un învățământ de calitate, îi ajută pe copii să se descopere pe ei înșiși, să devină utili pentru ei și pentru societate.